Основи безпеки життєдіяльності

Основи безпеки життєдіяльності можна вважати науковим вченням. Воно досліджує основні аспекти теоретичного характеру, щоб забезпечувати, зберігати здоров’я та життя людей у процесі взаємодії з навколишнім світом. Цей світ включає усі різноманітні процеси та явища, що нас оточують. Відповідно це сфера побуту, установи виробничого характеру тощо.

Головним завданням дисципліни є вивчити основні фактори впливу на людей хімічного, фізичного, психологічного, характеру та сприяти виробленню методики захисних процесів їх профілактики. Безпека життя покликана для того, щоб навчити людей головним закономірним властивостям безпечного поводження в системному угруповуванні «людина та навколишній світ».

Детальніше варто зупинитися на тому, що безпека життєдіяльності займається вивченням наступних аспектів. До них відносять:

 • питання з екології;
 • проблеми економічного характеру;
 • наслідкові дії надзвичайних ситуацій з анатомічною та фізіологічної сторони;
 • різноманітні способи та методика підвищення власної безпеки від процесів технологічного характеру;
 • вміння прогнозувати надзвичайні ситуації та поведінку їх дії;
 • вивчати наслідки ситуацій;
 • розглядати аварійні стани, стихійні лиха, катастрофи, як діяти під час них, як усувати.

Але детальніше потрібно зупинитися на процесах навчання керувати та контролювати власну безпеку і умови існування.

Головна в науці основ безпеки життєдіяльності – людина. Предметом виступає її безпека. Ми маємо навчитися виживати в навколишньому середовищі, вміти розпізнати можливу небезпеку та ймовірні причини прояву, робити прогноз наслідків та запобігати виникненню. Але якщо це сталося, то мати змогу спланувати подальші дії. Обов’язкова умова – знати нормативні та правові документи, володіти засобами та методами захисту. Це означає зробити все можливе для того, щоб зберегти власне здоров’я і навіть життя.

01000sb7-1e6f-940x500

Наш світ з кожним днем видозмінюється, відбуваються різноманітні процеси такі як урбанізація, зростає населення, люди шукають більше ресурсів, а відповідно зростає кількість досліджень, промислова осяжність тощо. Все це в сукупності буде впливати на те, що нас оточує. І в основній своїй мірі створюватимуться екологічні та економічні неприємності. В недалекому майбутньому вони можуть слугувати умовою для виникнення загроз.

Розгалуження небезпечних ситуацій в більшій мірі буде залежати від критеріїв. Вони бувають:

 • за походженням (екологічного, антропогенного, природного, техногенного та змішаного характеру);
 • за часом дії (кумулятивного та імпульсивного спрямування);
 • за локалізацією (літосферного, гідросферного, атмосферного, та космічного типів);
 • за наслідковим характером (різні захворювання, перевтома, травмування, аварійні ситуації, пожежі тощо);
 • за збитками (соціального, технічного, екологічного, характеру);
 • за сферою свого прояву (побутового, спортивного, виробничого, дорожнього, транспортного видів тощо).

Для того, щоб створити безпечні умови для існування, необхідно вбачати основні принципи для існування. До них можна віднести забезпечення процесів фізіологічного характеру у нашому організмі, раціональний зв’язок та взаємозалежність із навколишнім світом, правильна організація трудової зайнятості й достатнє матеріальне заохочення за умов створення трудової зайнятості, створення умов для того, щоб захищати здоров’я та усувати негативні наслідки існування.

Усю цю інформацію та різноманітні напрацювання ви зможете знайти у он-лайн бібліотеці розділу.

Джерело https://vseosvita.uaВам понравиться